Picture4sdfsdfs.png

באיזה סכום אתה מעוניין לתמוך?

סכום לתרומה

ש”ח 

ניתן לבטל את התמיכה בכל עת

כיצד נוח לך לשלם?

אנו נשענים על תרומתכם.

תרומתכם תעזור למכון מאיר בראשות הרב דב ביגון להוסיף יהדות באהבה בדרכו של הרב קוק זצ”ל, לחוזרים בתשובה, לעולים חדשים ממגוון מדינות ולהמשיך בפעילות ערוץ בית המדרש, ערוץ הילדים ולהפצת תוכן יהודי למיליוני צופים.

פרטי חשבון להפקדה

בבנק המזרחי
בנק 20, סניף 539, חשבון: 128018

בנק הדואר
מס’ 4161793

לאחר ההפקדה יש לשלוח אסמכתא לפקס: 073-2379813

תרומה טלפונית

מעדיפים לתרום על ידי נציג?
השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם

או התקשרו ישירות אלינו:
02-6461328