Shiurim about Parshat Ki Tisa

Parashat Ki Tisa #1: Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #4 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #5 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #1 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #2- Rabbi Menachem Listman
Parshat Ki Tisa #1- Rabbi Menachem Listman