Shiurim about Parshat Pinhas

Parashat Pinchas #3: Rav Menachem Listman
Parashat Pinchas #2: Rav Menachem Listman
Parashat Pinchas #1: Rav Menachem Listman
Parshat Pinhas #5 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Pinhas #6 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Pinhas #4 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Pinhas #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Pinhas #2 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Pinhas #1 - Rabbi Menachem Listman